فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1400، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ یک روش تطبیقی برای تقسیم دقیق بار‌های هارمونیکی و نامتعادل در ریزشبکه‌های جزیره‌ای 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۲ هماهنگی حفاظتی بهینۀ مقید به پایداری سیستم در ریزشبکه‌ای متشکل از منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز انرژی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ آنالیز حساسیت اثر پیرشدگی سیستم حفاظت در برابر صاعقه بر عملکرد عایقی پست‌های توزیع 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۴ جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده در شبکۀ توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب بهبود‌یافته II 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۵ طراحی بهینۀ ریزشبکۀ چندحاملی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۶ تخصیص بهینۀ پارکینگ‌های شارژ خودروهای برقی در سیستم توزیع با در نظر گرفتن الگوی ترافیک شهری 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۷ مطالعۀ عددی گرادیان حرارتی و انرژی عبوری از دیوارهای پیرامونی ساختمان دارای مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در شرایط دمایی گرم کاشان 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۸ مدل‌سازی ترمودینامیکی و تحلیل جامع عملکرد یک چرخۀ واقعی ترکیبی خورشیدی در خارج از شرایط طراحی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۹ مدل‌سازی عددی، سه‌بعدی و گذرای توزیع دما و توان خروجی در ماژول فتوولتائیک 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ استفاده از پره‌های راهنما برای بهبود عملکرد توربین بادی ساونیوس 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه