فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1400، جلد ۱۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ رؤیتگر گشتاور مد لغزشی دینامیکی مقاوم برای توربین بادی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۲ بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ مکان‌یابی خطای بهبودیافته با به‌کارگیری نشانگرهای خطا و مدل احتمالاتی بار 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴ استفاده از الگوریتم جست‌وجوی ابرکروی به‌منظور برنامه‌ریزی تولید همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی با در نظر گرفتن مدل پیک بار و اثر دریچه‌های بخار 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵ تشخیص خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع با استفاده از تبدیل موجک ایستا 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۶ تخمین پتانسیل منابع سمت تقاضا با توجه به تغییرات آب‌وهوایی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۷ ارائۀ یک فیلتر فعال موازی بهینه‌شده برای بهبود کیفیت توان در یک کارخانۀ فولاد مبتنی بر تئوری P-Q توسعه‌یافته 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ شناسایی موانع توسعۀ فناوری‌های تولید همزمان برق و حرارت در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل چندسطحی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۹ بررسی تجربی عملکرد کولر تبخیری غیرمستقیم جریان عمود و حل عددی جریان هوا در مبدل حرارت-جرم 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ افزایش کارایی سیستم سرمایش فوق بحرانی دی‌اکسیدکربن با استفاده از پس‌خنک‌کن جذبی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه