فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1400، جلد ۱۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بهینه‌سازی انرژی در جرثقیل زیر‌تحریک برای انتقال بار متغیر با‌زمان با کنترل‌کنندۀ مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی تطبیقی بهینه 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ توسعۀ مرزهای بهره‌برداری مجاز سیستم برق و گاز با استفاده از برنامه‌های پاسخ‌گویی بار توأم 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۳ کاربرد استخراج قواعد انجمنی در شناسایی علت خاموشی‌ سیستم‌های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ ارائۀ یک روش برای ارزیابی جامع وابستگی‌های جغرافیایی و فیزیکی سیستم اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده در شبکه‌های هوشمند الکتریکی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵ تشخیص وقوع خطا و مکان آن در ریز شبکه‌های DC با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی و دسته‌بند مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۶ تشخیص محل خطا و طبقه‌بندی آن در خطوط انتقال ناهمگن با استفاده از گذرای مدارشکن 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۷ مطالعۀ امکان‌سنجی استفاده از سیکل تبرید اجکتور خورشیدی در مناطق مختلف آب‌وهوایی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه