فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی کارایی دستگاه بادشکن زیستی- خاکی برای کنترل فرسایش بادی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری- بخش جونقان) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۲ اثر خاک‌پوش‌های لیگنوسلولزی بر مقامت برشی ماسه بادی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ بررسی اثرات گونۀ علف مار بر خصوصیات خاک مناطق بیابانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ عین‌خوش، دهلران) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت نکردن جوامع روستایی در طرح‌های آبخیزداری (مطالعۀ موردی: آبخیز بزیجان- استان مرکزی) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵ بررسی تغییرات برخی متغیرهای اقلیمی تحت شرایط اقلیم آتی در یک منطقۀ نیمه‌خشک 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۶ بررسی اثر تغییر کاربری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC HMS در حوضۀ آبخیز خرم‌آباد 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۷ تحلیل الگوی همدیدی گردوغبارهای فراگیر دورۀ سرد استان خوزستان 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ بررسی تغییرات شدت و دامنۀ تأثیر طوفان‌ها‌ی همراه با گردوغبار در دشت سیستان 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه