فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1400، جلد ۱۰، شماره ۳۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی روند مکانی و زمانی دما و بارش حدی در حوزۀ آبخیز کرخه 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ بررسی تغییرات روند خشکسالی و عوامل اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ بررسی تأثیر رطوبت و دما در تالاب گاوخونی بر خرد اقلیم منطقه 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ ارزیابی روش‌های SDSM در ریز‌مقیاس کردن اندازۀ بارش و دما سالانۀ شبیه‌سازی‌شده با مدل CANESM۲ (منطقۀ مورد مطالعه: استان آذربایجان‌ شرقی) 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵ پایش فرونشست دشت ابرکوه با استفاده از روش تداخل‌سنجی راداری و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۶ مقایسۀ تأثیر دو روش ذخیرۀ نزولات بر تغییرات رطوبت خاک و فیتوماس گیاهان علفی در مراتع استپی (مطالعۀ موردی: مراتع درمیان- استان خراسان جنوبی) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۷ برآورد روزانۀ تبخیر و تعرق مرجع در دشت سیستان با استفاده از الگوریتم‌های 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۸ پیش‌بینی خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از مدل های جهانی اقلیم (مطالعه موردی: استان یزد) 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۹ ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوع‌بخشی منابع درآمدی (مطالعۀ موردی: مراتع چشمه‌خان، جاجرم) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ بررسی رابطۀ بین غنای گونه‌ای با پوشش گیاهی فرم‌های رویشی مختلف (مطالعۀ موردی: طالقان میانی) 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه