فهرست مقالات


مطالعات عرفانی، 1398، جلد ۱، شماره ۲۹
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل و سنجش زیرساخت قرآنی تذکره الاولیای عطار در رویکرد تعلیمی- تربیتی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۲ نمادپردازی عرفانی در معراج‌نامۀ بایزید بسطامی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۳ بررسی مقایسه‌ای و نقد روش‌شناسی ترجمۀ ابومنصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی از کتاب عوارف المعارف سهروردی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ قصه‌های‌ عاشقانه در مثنوی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵ چرایی رویکرد ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در خصوص تصوف و عرفان 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۶ بررسی جایگاه پیشه‌ها و ﺣﺮﻑ در اندیشۀ عارفان و سالکان مسلمان تا پایان قرن ششم هجری (بر اساس متون منتخب منثور عرفانی) 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۷ تأثیر خیال در تحول عشق مجازی به عشق حقیقی (با تکیه بر آراء ابن‌عربی) 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۸ نگاهی به وطن مألوف از دیدگاه مولانا بر اساس مثنوی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۹ حال سرمدی از نظرگاه مایستر اکهارت و اکهارت تولی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۰ فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۱۱ بررسی پربسامدترین استعاره‌های احوال عارفانه در دیوان ترجمان الاشواق ابن‌عربی: رویکردی‌شناختی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۱۲ طبقه‌بندی و تحلیل ساختاری و موضوعی آرای آنه‌ماری شیمل و ویلیام چیتیک در ترسیم چهرۀ مولانا 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه