فهرست مقالات


مطالعات عرفانی، 1399، جلد ۱، شماره ۳۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساخت‌شکنی «هویت» در تمثیل‌پردازی‌های عرفانی از منظر نظریۀ گفتمان لاکلائو و موف (مطالعۀ موردی: هویت گناهکار) 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۲ اهمیت آینه‌سان ‌بودن صوفیان واصل در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه با تکیه بر آثار مولانا 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳ تحلیل و بررسی دلایل ضرورت بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن‌عربی 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۴ تبیین و تحلیل آموزۀ تضاد در هستی‌شناسی مولوی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۵ بررسی ساحات وجودی آدمی از نظر موسی دلئون و یاکوب بومه 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۶ صورت‌بندی مفهوم خوشبختی در منطق‌ الطیر بر مبنای معناشناسی واژۀ دولت 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۷ نشانه شناسی جنبه های عرفانی شخصیت کیخسرو بر اساس ریشۀ نام او 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۸ تحلیل زبان عرفانی روح الارواح سمعانی بر اساس نشانه‌شناسی لایه‌ای 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۹ تحلیل روابط بینامتنی در تفسیرهای صوفیانه از آیۀ ۱۷ سورۀ انفال 1401/2/15 - Get XML Data ۵ بار
۱۰ بررسی تطبیقی کارکرد خانقاه و آداب خانقاهی در تصوف متقدم و معاصر 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۱۱ مفهوم نور و ساحت‌های آن در عرفان هیلدگارد بینگنی 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۲ نگاهی به غزل روایی در دیوان فخرالدین عراقی از منظر کارکرد آن در شرح تجارب عرفانی او 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۳ بررسی «اعتبار» از دیدگاه ابن برّجان و مقایسه با ابن مسرّه 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
۱۴ نمایه مقالات از شماره ۱تا ۳۰ مجله مطالعات عرفانی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه