فهرست مقالات


مطالعات عرفانی، 1400، جلد ۱، شماره ۳۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل معانی باد در مثنوی معنوی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲ تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی گفتمان پویا 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۳ طرحواره حرکتی در منطق الطیر عطار 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴ کارکرد بلاغی و ادبی حروف الفبا در اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۵ نگاهی جامعه‌شناختی و عرفانی به گستره و زمینه‌های بدبینی در مثنوی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۶ چگونگی بازتاب حیرت در غزلیات مولانا 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۷ بررسی نسبت مولوی با عشق در دیوان شمس تبریزی بر اساس پیوندهای عاطفی چهارگان 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۸ تالستوی و قصه موسی و شبان 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۹ مقایسۀ حکایت ابراهیم ادهم بر لب دریا بر اساس نظریۀ اضطراب تأثیر و بدخوانی خلاق در حکایات عطار نیشابوری و مولانا 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۰ پرندگان اساطیری، سمبولیسم عرفانی و محیط‌‌زیست با تکیه بر شعر عرفانی فارسی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۱ شیوه‌های اقناع مخاطب در کشف‌ المحجوب هجویری در آیینۀ نقد رتوریکی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۱۲ تحلیل استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با تکیه بر آثار منظوم مولوی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه