فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1399، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی خواص نوری نقاط کوانتومی CdS با غلظت‌های مختلف تحت تابش چشمه گاما به منظور کاربرد در دزیمتری 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۲ شبیه‌سازی اپتیکی و اندازه‌گیری تجربی پاسخ گامای سوسوزن‌های پلاستیک در ابعاد مختلف 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۳ محاسبه دز جذبی در ماده معادل بافت ریه و مقایسه آن با پیش‌بینی برنامه طراحی درمان مبتنی بر الگوریتم پیچش مخروط‌های فروریخته 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۴ بررسی مشخصات ترمولومینسانس نانوفسفر ZrO۲:Ti سنتز شده به روش احتراقی در پرتوگیری بتا 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۵ آشکارسازی پرتوهای یون‌ساز ساطع شده از چشمه‌های سزیم-۱۳۷ و کبالت-۶۰ با استفاده از حسگر الکتروشیمیایی آنیون سوپراکسید در محیط آبی 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۶ مطالعه خواص ترمولومینسانس منیزیم سولفات آلاییده با مس در پرتودهی گاما و محاسبه پارامترهای سینتیک آن با استفاده از روش برازش منحنی 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۷ ساخت فانتوم مرجع زن بزرگسال ایرانی و انجام محاسبات دزسنجی داخلی 1401/2/15 - Get XML Data ۹ بار
۸ مدل‌سازی توزیع انرژی انباشت پرتوهای آلفای ناشی از واپاشی رادون ۲۲۳ و تأثیر آن بر DNA 1401/2/15 - Get XML Data ۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه