فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1400، جلد ۹، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تغییر میزان آسیب‌های DNA تحت تابش پروتون درحضور نانوذرات مختلف طلا، گادولینیوم و ید با استفاده از ابزار Geant۴-DNA 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲ محاسبه دز جذبی ناشی از نوترون‌های ثانویه در روش اسکن نقطه‌ای پروتون‌درمانی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز GATE 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۳ بررسی مراکز رنگی ناشی از تابش یون‌ساز گاما در تک‌بلورهای KCl: Li, Ti, Ca 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴ بررسی تأثیر گادولینیوم بر فاکتور افزایش دز پرتوهای ایکس و پرتوی گامای حاصل از شتاب‌دهنده خطی الکترون 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۵ دزیمتری سطح پوست با استفاده از دزیمترهای ترمولومینسانس و مقایسه آن با سیستم‌های طراحی درمان در براکی‌تراپی سرطان رحم 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۶ ساخت نانوذرات کلسیم‌سولفات آلاییده شده با ناخالصی ایتربیم به‌ روش شیمیایی هم‌رسوبی و بررسی رفتار ترمولومینسانس آن در پرتودهی گاما 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۷ طراحی و شبیه‌سازی فیلتر دوبانده میان‌گذر تنظیم‌پذیر برای آشکارسازی و سنجش میزان تابش امواج وای‌فای 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۸ ارزیابی اثرات تغییر ضخامت آشکارسازها بر کیفیت تصویر در تصویربرداری توسط دوربین کامپتون 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه