فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1400، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ محاسبه تولید رادیوایزوتوپ تشخیصی ید-g۱۲۰ از طریق واکنش ۱۲۰Te(p,n)۱۲۰gI با استفاده از کدهای هسته‌ای Talys و Geant۴ 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۲ مطالعه دزیمتری چشـمه براکی‌تراپی (Theragenics, Model ۲۰۰) ۱۰۳Pd در فانتوم آب و بافت‌های مختلف توسط کد مونت‌کارلو GATE 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۳ مقایسه اثرات تخریب تابش پالس‌های پرانرژی پروتون در دستگاه پلاسمای کانونی بر فلزات واسطه: مطالعه موردی مس و مولیبدن 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
۴ اندازه‌‎گیری غلظت گاز رادن محلول در آب‎های زیرزمینی شهرستان شهربابک و برآورد دز جذبی مؤثر سالیانه 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۵ بررسی میزان افزایش نسبت قله‌های ۵a/۵ در نانوذرات TLD-۱۰۰ در تابش‌های آلفا و گاما 1401/2/15 - Get XML Data ۸ بار
۶ ارزیابی میزان دز جذب شده در درمان سرطان ریه با استفاده از کد MCNPX 1401/2/15 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه