فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1399، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه عملکرد چرخه های ترکیبی اجکتور- تراکم بخار 1399/4/2 - Get XML Data ۲۳ بار
۲ بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان با درنظر گرفتن عدم قطعیت ها 1399/4/2 - Get XML Data ۳۱ بار
۳ بررسی عددی تاثیر پوشش با عایق کننده‌های سرامیکی در یک محفظه با سیستم گرمایش از کف 1399/4/2 - Get XML Data ۲۶ بار
۴ جایابی بهینه HTSFCLها با در نظرگرفتن امنیت، پایداری و هماهنگی رله‌های جریان زیاد و انتخاب هوشمند مشخصه رله جریان زیاد در شبکه‌های متصل به نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی 1399/4/2 - Get XML Data ۲۸ بار
۵ تأثیر پارامترهای کلیدی یک موتور دوّار بر روی عملکرد آن 1399/4/2 - Get XML Data ۲۵ بار
۶ استراتژی بهینه پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیره‌ساز‌ انرژی هوای فشرده در بازارهای انرژی و ذخیره با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی 1399/4/2 - Get XML Data ۲۵ بار
۷ استفاده از مواد با تغییرفاز جهت مدیریت حرارتی باتری خودروهای هیبریدی 1399/4/2 - Get XML Data ۲۵ بار
۸ مدلسازی نیروگاه دودکش خورشیدی و مقایسه کارایی آن در شهرهای مختلف ایران 1399/4/2 - Get XML Data ۲۵ بار
۹ آزمون فنی - اقتصادی سامانه خورشیدی انعطاف‌پذیر با روش تاگوچی در کشور ایران 1399/4/2 - Get XML Data ۲۹ بار
۱۰ بررسی تاثیر قیمت انرژی بر قیمت مسکن در ایران 1399/4/2 - Get XML Data ۲۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه