فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1399، جلد ۹، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی تغییرات خشکسالی دهه‌ای در حوضه‌های آبخیز منتهی به کانون‌های گردوغبار استان خوزستان 1399/2/28 - Get XML Data ۵۱ بار
۲ بررسی تغییرات مکانی شاخص‌های خشکسالی و تأثیر آن بر شوری خاک در دشت یزد-اردکان 1399/2/28 - Get XML Data ۴۶ بار
۳ بررسی اثر بهره‌برداری سنتی(توزیع ، انتقال و مصرف) از منابع آب (جریان‌های سیلابی)، بر روند تخریب زمین و بیابانزایی در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت سیستان) 1399/2/28 - Get XML Data ۴۸ بار
۴ بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida 1399/2/28 - Get XML Data ۴۴ بار
۵ بررسی اثر تغییر کاربری بر افزایش رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC HMS در حوزه آبخیز خرم آباد 1399/2/28 - Get XML Data ۴۵ بار
۶ ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی رواناب حوزه آبخیز کرخه 1399/2/28 - Get XML Data ۴۴ بار
۷ مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گونه دیودال (Ammodendron persicum) در منطقه‌ی جنوب استان کرمان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1399/2/28 - Get XML Data ۴۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه