فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398، جلد ۸، شماره ۲۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسۀ قابلیت تصاویر ماهواره‌های سنتینل ۲ و لندست ۸ در تهیۀ نقشۀ کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی پیکسل‌پایه و شی‌پایه 1398/11/22 - Get XML Data ۹۳ بار
۲ تغییرات متابولیتی و یونی در برگ‌های گیاه اسفندک (Zygophyllum fabago L.) تحت‌تأثیر افزایش سن 1398/11/22 - Get XML Data ۸۳ بار
۳ ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت بروجرد-دورود و تأثیر آن بر نفوذپذیری خاک‌های زراعی با تحلیل‌های آماری و زمین‌آمار 1398/11/22 - Get XML Data ۶۸ بار
۴ شناسایی مناطق برداشت گردوغبار و تعیین ویژگی‌های آن در شرق ایران 1398/11/22 - Get XML Data ۷۱ بار
۵ ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی و شاخص IRWQIGC در محدودۀ آبخوان‌های لنجانات-نجف‌‌آباد 1398/11/22 - Get XML Data ۷۴ بار
۶ تعیین شایستگی منطقۀ حفاظت‌شده برای چرای حیات وحش (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ گنو) 1398/11/22 - Get XML Data ۶۷ بار
۷ ارزیابی حساسیت اکولوژیک عرصه‌های معادن در حال بهره‌برداری (مطالعۀ موردی: شهرستان طبس) 1398/11/22 - Get XML Data ۶۷ بار
۸ پهنه‌بندی آسیب‌پذیری اکولوژیکی استان کرمان برای توسعۀ پایدار صنعت با استفاده از روش AHP 1398/11/22 - Get XML Data ۹۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه