فهرست مقالات


Iranian Journal of Mathematical Chemistry، 1398، جلد ۱۰، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ On the revised edge-Szeged index of graphs 1398/11/7 - Get XML Data ۷۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه