فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1398، جلد ۷، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ دزسنجی ‌گذشته نگر با استفاده از ناخن در تاسیسات هسته‌ای: مقاله مروری 1398/8/18 - Get XML Data ۷۳ بار
۲ تأثیر پیش‌تیمار ملاتونین بر برخی فاکتورهای فیزیولوژی در ریزجلبک کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) تحت تنش پرتوهای یونیزان 1398/8/18 - Get XML Data ۵۶ بار
۳ ارزیابی تغییرات مقیاس خاکستری تصاویر دستگاه‌های CBCT در راستاهای مختلف با استفاده از فایل DICOM 1398/8/18 - Get XML Data ۷۱ بار
۴ مقایسه دزیمتری چهار نوع استنت پرتوزای مری به‌منظور درمان سرطان مری پیشرفته با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو 1398/8/18 - Get XML Data ۶۹ بار
۵ اجرای رادیوگرافی نوترونی در راکتور تحقیقاتی کم قدرت MNSR 1398/8/18 - Get XML Data ۵۳ بار
۶ ارزیابی تاثیر استفاده از حفاظ های کامپوزیتی پلی اورتان در کاهش ریسک القای آب مروارید در تصویربرداری سی تی اسکن سر 1398/8/18 - Get XML Data ۶۰ بار
۷ اندازه‌گیری معادل دز دست و چشم تکنسین مرکز پزشکی هسته ای حین آماده سازی رادیوداروی حاوی ۹۹mTc 1398/8/18 - Get XML Data ۶۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه