فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1398، جلد ۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر چرخ تعدیل‌گر و تیغه‌های جبران‌کننده برد بر منحنی براگ و محاسبه دز ذرات ثانویه در پروتون‌درمانی سرطان غده تیموس با استفاده از کدهای MCNPX، FLUKA و GEANT۴ 1398/7/25 - Get XML Data ۷۸ بار
۲ بررسی تولید رادیکال‌های آزاد در پرتوگیری امواج فرابنفش با استفاده از نانوذرات SnO۲:Eu 1398/7/25 - Get XML Data ۷۳ بار
۳ محاسبه و ارزیابی نهشت انرژی و S-value ناشی از الکترون‌های کم-‌انرژی در یک مدل چندسلولی، با استفاده از Geant۴-DNA 1398/7/25 - Get XML Data ۸۴ بار
۴ طراحی و ساخت حفاظ پرتوی کامپوزیت‌های پلیمری انعطاف‌پذیر برای میدان‌های آمیخته نوترون-گاما 1398/7/25 - Get XML Data ۷۱ بار
۵ اندازه‌گیری دز جذبی در ژل پلیمر نوع نورموکسیک و بررسی اثر چیدمان نانوذرات طلا 1398/7/25 - Get XML Data ۸۰ بار
۶ ارزیابی پاسخ یک فانتوم سر ساخته شده در مقایسه با فانتوم سر راندو در میدان یکسان گاما 1398/7/25 - Get XML Data ۶۵ بار
۷ مطالعه اثر شرایط سنتز هیدروکسی اپتایت به روش هیدروترمال بر پاسخ ترمولومینسانس آن از دیدگاه دزیمتری 1398/7/25 - Get XML Data ۷۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه