فهرست مقالات


مطالعات معماری ایران، 1398، جلد ۱، شماره ۱۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نخستین یادگار دوران اسلامی کاشان؛ بررسی فرم، سازه و شیوۀ ساخت منارۀ مسجدجامع کاشان 1398/6/28 - Get XML Data ۷۰ بار
۲ قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس 1398/6/28 - Get XML Data ۶۸ بار
۳ ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان) 1398/6/28 - Get XML Data ۸۹ بار
۴ تبیین مدلی در شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار بر حس مکان و خاطرۀ جمعی (نمونۀ موردی: حاشیۀ رودخانۀ دز) 1398/6/28 - Get XML Data ۷۱ بار
۵ محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا 1398/6/28 - Get XML Data ۷۰ بار
۶ سیر شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان اصفهان 1398/6/28 - Get XML Data ۷۹ بار
۷ محراب‌بری در نگاره‌های تیموری 1398/6/28 - Get XML Data ۸۰ بار
۸ نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان ‌موزائیک شهر بیشاپور 1398/6/28 - Get XML Data ۵۳ بار
۹ اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان 1398/6/28 - Get XML Data ۸۸ بار
۱۰ سنجش حس مکان و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی) 1398/6/28 - Get XML Data ۶۸ بار
۱۱ ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه‌‌های نوین 1398/6/28 - Get XML Data ۷۹ بار
۱۲ بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله‌های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: محله‌های سلطان میراحمد و فین کاشان) 1398/6/28 - Get XML Data ۵۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه