فهرست مقالات


Mathematics Interdisciplinary Research، 1398، جلد ۴، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Architecture, City and Mathematics: The Lost Connection 1398/5/21 - Get XML Data ۶۵ بار
۲ An Overview of Mathematical Contributions of Ghiyath al-Din Jamshid Al-Kashi [Kashani] 1398/5/21 - Get XML Data ۷۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه