فهرست مقالات


مهندسی اکوسیستم بیابان، 1398، جلد ۸، شماره ۲۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شناسایی طوفان‌‌های گردوغبار و بررسی اثرات آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر 1398/2/26 - Get XML Data ۱۴۹ بار
۲ تعیین تابع توزیع احتمالاتی مناسب بر اساس مقایسه دو شاخص خشکسالی SPI و SPEI در تهران 1398/2/26 - Get XML Data ۱۰۸ بار
۳ ارزیابی ومقایسه شش نمایه خشکسالی اقلیمی و پهنه بندی بهترین نمایه خشکسالی با استفاده از روش میانیابی معکوس 1398/2/26 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۴ اثر احداث هلالی‌های آبگیر بر ترکیب پوشش گیاهی و تنوع زیستی در اکوسیستم‌های مرتعی مناطق خشک شرق کشور (مطالعه موردی: مراتع سربیشه-استان خراسان جنوبی) 1398/2/26 - Get XML Data ۱۴۸ بار
۵ ارزیابی و پهنه بندی شرایط اقلیم آسایش جنوب و جنوب غرب ایران با مقایسه عملکرد شاخص های مدل بیوکلیما 1398/2/26 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۶ مقایسه‌ی اثرمقدماتی سامانه‌های سطوح آبگیر مدیریت شده کوچک مقیاس بر بهبود فعالیت فتوسنتزی نهال‌های بادام 1398/2/26 - Get XML Data ۱۴۳ بار
۷ ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های آشکارساز طوفان‌های گردوغبار در مناطق خشک (مطالعۀ موردی استان یزد) 1398/2/26 - Get XML Data ۱۵۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه