فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1397، جلد ۶، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلیمری اپوکسی/ اکسید سرب به عنوان حفاظ در برابر پرتوهای ایکس و گاما 1398/1/25 - Get XML Data ۱۲۷ بار
۲ ساخت چشمه‌های گامای ۶۰Co و ۶۵Zn به منظور سنجه‌بندی انرژی و بهره سیستم‌های طیف‌سنجی گاما 1398/1/25 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۳ اندازه گیری پرتوگیری سالانه مردم در مناطق با پرتوزایی طبیعی بالا در شهر رامسر 1398/1/25 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۴ برآورد خطر القای سرطان های ثانویه در ارگان های سالم در طول رادیوتراپی تومور کبد 1398/1/25 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۵ بررسی تغییرات مشخصه‌های الکتریکی ترانزیستورهای دوقطبی پیوندی، قبل و پس از پرتودهی گاما 1398/1/25 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۶ محاسبه دز جذبی و وابستگی به انرژی دزیمترهای مقیاس کوچک برای باریکه های فوتون درمانی 1398/1/25 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۷ ارزیابی دز جذبی جنین، ناشی از انجام تصحیح تضعیف پرتوها در تصویربرداری پت سی تی، با استفاده از فانتوم بدن ساز 1398/1/25 - Get XML Data ۱۱۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه