فهرست مقالات


سنجش و ایمنی پرتو، 1397، جلد ۶، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نقش تهویه طبیعی بر کاهش غلظت رادون داخل ساختمان ها 1398/1/17 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۲ طراحی حفاظ و دزیمتری سامانه بازرسی کانتینری مدل ثابت و سیّار با منبع تابش شتابدهنده خطی الکترون 1398/1/17 - Get XML Data ۷۷ بار
۳ محاسبه توزیع دز در پروتون درمانی سرطان معده به روش مونت کارلو 1398/1/17 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۴ بررسی خواص سوسوزنی بلورهای CsI(Tl) رشد داده شده با آلاینده‌های Ca و Tm 1398/1/17 - Get XML Data ۱۰۹ بار
۵ شبیه سازی شتابدهنده خطی زیمنس پریموس MeV ۶ با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلوی EGSnrc و تأیید ژل دزیمتری با سیستم برش نگاری رایانه ای نوری توسط کد EGSnrc 1398/1/17 - Get XML Data ۱۰۹ بار
۶ بررسی استفاده از آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی در طراحی یک سیستم رادیوگرافی میون با استفاده از کد Geant۴ 1398/1/17 - Get XML Data ۱۰۴ بار
۷ بررسی اثر نوع آشکارساز بر برآورد ضرایب انباشت پرتوهای گاما با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بر اساس کاهش واریانس 1398/1/17 - Get XML Data ۸۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه