فهرست مقالات


مطالعات معماری ایران، 1397، جلد ۱، شماره ۱۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ الگوی تجربۀ فعال در آموزش معماری تدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری 1398/1/5 - Get XML Data ۱۱۳ بار
۲ بازیابی طرح و بازخوانی باغ‌های ناشناخته ایران نمونه موردی: باغ نشاط نیشابور 1398/1/5 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۳ مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون 1398/1/5 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۴ واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول 1398/1/5 - Get XML Data ۱۳۲ بار
۵ نقش تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابه‌جایی فصلی در طب سنتی بر سلامت انسان و تأثیر آن بر شکل‎گیری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران 1398/1/5 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۶ روایتِ خانه: روشی برای فهم و بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه 1398/1/5 - Get XML Data ۱۳۸ بار
۷ واکاوی سبک‌های یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری (مطالعۀ موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه) 1398/1/5 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۸ زمینه‌گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول (مدرسۀ البرز و ایرانشهر) 1398/1/5 - Get XML Data ۱۰۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه