فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1397، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد توربین انبساطی در سکوهای گازی‌‌‌ نفتی جهت تولید توان الکتریکی 1397/7/5 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۲ بررسی تاثیر هندسه لوله همراه با توربولاتور بر افزایش عملکرد حرارتی گرمکن‌ مورد استفاده در ایستگاه‌ تقلیل فشار گاز 1397/7/5 - Get XML Data ۲۲۷ بار
۳ مطالعه سینتیکی اثر اندازه ذرات دوده در هم سوزی متان-دوده بر مؤلفه‌های سینتیکی و گونه‌های اساسی احتراق 1397/7/5 - Get XML Data ۱۵۶ بار
۴ امکان سنجی استفاده از مبدل بازیاب حرارت در سیکل تبرید تراکمی بخار با آنالیز ترمودینامیکی، انتقال حرارت و اقتصادی 1397/7/5 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۵ بهبود بازده تبدیل انرژی حالت جامد با استفاده از نانو ساختارهای ترموالکتریک 1397/7/5 - Get XML Data ۱۳۷ بار
۶ بررسی ارتباط مصرف برق با ادوار تجاری در ایران با تأکید بر بخش صنعت 1397/7/5 - Get XML Data ۱۳۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه