محاسبات نرم، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۷۲-۸۵

عنوان فارسی بهبود مسیریابی برای شبکه‌های موردی بین خودرویی (VANETs) با استفاده از الگوریتم‌های الهام گرفته از طبیعت
چکیده فارسی مقاله شبکه­ های بین خودرویی زیرمجموعه ­ای از شبکه­ های سیار موردی می ­باشند که در آن خودروها به عنوان گره ­های شبکه محسوب می ­شوند. این شبکه ­ها برای برقراری ارتباط بین خودروها و کنترل ترافیک در جاده­ ها ایجاد شده ­اند. ویژگی خاصی که شبکه­ بین خودرویی در مقایسه با شبکه­ سیار موردی دارد، تحرک سریع گره­ هاست که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می ­شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه، چالشی بزرگ در مسیریابی محسوب می ­شود. یکی از پروتکل­ های مسیریابی شناخته شده در شبکه­ های بین خودرویی، پروتکل مسیریابیAODV (Ad hoc On Demand Vector) است. در این تحقیق با هدف بهبود مسیریابی در شبکه VANETs (Vehicular Ad hoc Networks)، الگوریتم­ های الهام گرفته از طبیعت از جمله الگوریتم بهینه‌سازی ملخ، ازدحام ذرات و ژنتیک روی پارامترهای پروتکل مسیریابی AODV اعمال شده و تاثیر آن بر معیارهای ارزیابی شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد این الگوریتم­ ها استفاده شده، نرخ تحویل بسته، میانگین تأخیر انتها به انتها و بار مسیریابی نرمال­ شده می ­باشد. نتایج به دست آمده از شبیه ­سازی نشان می­ دهد که الگوریتم ملخ در پیدا کردن بهترین مقدار برای پارامترهایی که عملکرد پروتکل AODV را کنترل می­ کنند بهتر از الگوریتم ازدحام ذرات و ژنتیک عمل کرده است و پس از آن نیز عملکرد الگوریتم ازدحام ذرات بهتر از الگوریتم ژنتیک می ­باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Routing Improvement for Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) Using Nature Inspired Algorithms
چکیده انگلیسی مقاله VANETs are a subset of MANETs which vehicle are considered as network clients. These networks have been created to communicate between vehicle and traffic control on the roads. VANETs have similar features to MANETs and its main special property is the high speed node mobility which makes a quick change topology in the network. The rapid change of network topology is a major challenge in routing. One of the well-known routing protocols in VANETs is the AODV routing protocol. In this inquiry, nature-inspired algorithms such as GOA and GA are used to improve routing in VANETs to search the optimal configuration of the AODV routing protocol, and its impact on network evaluation criteria has been investigated. The rating measures applied in this research are packet delivery ratio, end-to-end delays and normalized routing load.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله اکرم خالقی تبار | Akram Khaleghi Tabar
Department of Computer Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی کامپیوتر- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران- ایران

راضیه فرازکیش | Razieh Farazkish
Department of Computer Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
گروه مهندسی کامپیوتر- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تهران- ایران


نشانی اینترنتی http://scj.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-12-668-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات