محاسبات نرم، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۶۰-۷۱

عنوان فارسی بررسی مولفه های سبکی نویسندگان پیام های الکترونیکی با تکیه بر پژوهش های انجام شده
چکیده فارسی مقاله شناسایی نویسنده از مسائل مهم در دسته بندی متون و پردازش زبان های طبیعی است که برای نشان دادن خصوصیات نویسنده از میان متون مختلف می باشد. پیشرفت سریع ارتباطات اینترنتی ، ابزارهای اینترنتی با هویت ناشناس مانند ایمیل و وبلاگ را به روش های ارتباطی محبوبی برای مرتکبین اعمال غیرقانونی تبدیل کرده و مسائل امنیتی خاصی را بوجود آورده است. در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده ی شناسایی نویسنده در محیط های مجازی پرداخته شده است. پس از بررسی این پژوهش ها مهمترین مولفه های تاثیرگذار در شناسایی نویسنده مشخص و دسته بندی شده اند. بررسی های این تحقیق ترکیب 7 مولفه را در به دست آوردن بالاترین دقت در شناسایی نویسنده به دست آورده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The authors examine the stylistic elements of electronic messages based on studies
چکیده انگلیسی مقاله Identify the author of an important issue in natural language processing, text classification, which show characteristic is the author of various texts.The rapid development of Internet, Web-based tools such as email and blogs with anonymous identity for the perpetrators of illegal acts has become a popular method of communication is created and the specific security issues. This article studies the identification Made in virtual environments are discussed. After reviewing these studies contribute important component in identifying the specific author and are classified.This paper studies the composition of the 7 components to obtain the highest accuracy in identifying the author has achieved .
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سمیرا زنگویی | samira zangoei


حسنعلی نعمتی شمس آباد |نشانی اینترنتی http://scj.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-107-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات