محاسبات نرم، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۱۸-۳۱

عنوان فارسی کنترل فرکانسینگ ریزشبکه جزیره‌ای با استفاده از کنترل هوشمند پاسخ گویی بار مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
چکیده فارسی مقاله با افزایش نفوذ انرژی‌های تجدیدپذیر در سیستم‌های قدرت، مسئله کنترل فرکانس اهمیت بیشتری یافته و روش‌های کنترل‌ متداول قادر به حفظ پایداری سیستم قدرت نیستند. در شبکه‌های هوشمند، پاسخگویی بار به عنوان یک ابزار کنترل فرکانس، وابستگی شبکه به ذخیره چرخان و کنترل‌کننده‌های با هزینه بالا را کاهش می‌دهد. علاوه بر مزایای اقتصادی پاسخگویی بار، میرایی تغییرات فرکانس با سرعت بالا از جمله ویژگی‌های مهم آن است. در این مقاله کنترل فرکانس یک ریزشبکه جزیره‌ای با استفاده از کنترل هوشمند پاسخگویی بار مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات ارائه شده است که قادر است بطور مداوم تعادل بین تولید و تقاضا را با وجود تغییرات طبیعی و نامعین در توان خروجی منابع انرژی بادی و خورشیدی، تأمین نماید. در مقایسه با سایر کارهای انجام شده استفاده از کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی باعث بهبود مشخصات پاسخ گذرا از جمله زمان نشست، میزان فراجهش و فروجهش شده و ضمن برطرف کردن محدودیت منابع ذخیره‌سازی انرژی، در کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از عملکرد دیزل ژنراتور مؤثر بوده است. با استفاده از نتایج شبیه‌سازی در یک ریزشبکه‌ی جزیره‌ای، عملکرد مطلوب کنترل‌کننده‌ هوشمند پاسخگویی بار در مقایسه با سایر روش‌های کنترلی متداول به خوبی نشان داده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Frequency Control of an Islanded Microgrid based on Intelligent Control of Demand Response using Fuzzy Logic and Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm
چکیده انگلیسی مقاله Due to increasing penetration of renewable energies in power system, the frequency control problem has attracted more attention and traditional control methods are not capable of regulating the frequency and securing the stability of the system. In smart grids, demand response as a frequency control tools reduces the dependence on spinning reserve and highly cost controllers. In addition to economic benefits of the demand response control, its high-speed in damping of frequency changes is significant. In this paper, frequency control of an islanded microgrid based on intelligent control of demand response using fuzzy logic and particle swarm optimization algorithm is proposedwhich is capable of continuously balancing the generation and demand in case of natural undetermined variation in output power of wind generation and photovoltaic systems. In comparison with other related worksthe proposed controller, improvesthe settling time, overshoot and undershoot of the response, and it also resolves the restriction of the energy storage systems and effectively reduces the environmental pollution due to diesel operation. The simulation results in an islanded microgrid show the good performance of the proposed intelligent controller for demand response control in comparison with traditional controllers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله رضا قاسمی | Reza Ghasemi
دانشگاه کاشان

حمید رضا محمدی | Hamid Reza Mohammadi
دانشگاه کاشان

سید عباس طاهر | Seyed Abbas Taher
دانشگاه کاشان


نشانی اینترنتی http://scj.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-200-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات