محاسبات نرم، جلد ۶، شماره ۲، صفحات ۲-۱۷

عنوان فارسی تولید خودکار یک سیستم چندعاملی برای مدیریت بحران به روش مدل‌رانده
چکیده فارسی مقاله با توجه به وقوع روزافزون حوادث غیرمترقبه و نیاز به برنامه‌ریزی پیش از بحران‌ به‌منظور کاهش خطرات و خسارات وارده، نیاز به مدل‌سازی محیط‌های واکنش اضطراری بیش از پیش احساس می‌شود. با استفاده از مدل‌سازی می‌توان برای عملیات پاسخ­گویی به بحران، مانند تشکیل تیم، تخصیص وظایف به تیم‌ها و انجام وظایف توسط تیم‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد. یکی از چالش‌های رایج در این مسیر، این است که مدل باید به شکلی قابل فهم برای مدیر بحران در آید تا وی بتواند از نتایج حاصل از مدل‌سازی بهره‌برداری نماید. برای اجرای مدل و مشاهده‌ی نتایج، لازم است مدل به برنامه تبدیل شود.  مدیر بحران با اجرای آن برنامه می­‌تواند چگونگی اجرای عملیاتی از مدل مانند تشکیل تیم‌، تخصیص وظایف و انجام وظایف، را مشاهده نماید. در این مقاله، کد قابل اجرای یک سیستم چندعاملی به‌­طور خودکار از روی مدل‌های طراحی‌­شده بر اساس روش مدل­رانده تولید شده است. این کار با استفاده از زبان مدل‌سازی خاص‌منظوره‌ی ERE-ML و ابزار مربوط به آن انجام شده و امکانات جدیدی به این زبان افزوده شده است. به‌­منظور ارزیابی خروجی کدهای تبدیل، مطالعه‌ی موردی زلزله بم انجام شده، و سناریوهای تعریف‌­شده در سیستم تولیدشده به نمایش در­آمده‌­است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Automatic Generation of a Multi Agent System for Crisis Management by a Model Driven Approach
چکیده انگلیسی مقاله Due to the increasing occurrences of unexpected events and the need to pre-crisis planning in order to reduce risks and losses, modeling emergency response environments is needed more than ever. Modeling may lead to more careful planning for crisis-response operations, such as team formation, task assignment, and doing task by teams. A common challenge in this way is that the model should be understandable for crisis managers, such that they could exploit from consequences of modeling. To run the model and view the results, the model should be converted to a program. The crisis manager would run the program to see how the model operations, including team formation, task allocation and task performance, are done. In this paper, the executable code of a multi agent system is automatically generated from a model which is designed based on model driven approach. A domain specific modeling language named ERE-ML and its related tool are used, and some new features are added to this language. To evaluate conversion code output, the case study of Bam earthquake is implemented, and the scenarios defined in the system are visualized.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سمانه حسین دوست |
دانشگاه اصفهان

طاهره آدم زاده |
دانشگاه اصفهان

بهمن زمانی |
دانشگاه اصفهان

افسانه فاطمی |
دانشگاه اصفهان


نشانی اینترنتی http://scj.kashanu.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-515-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات