فهرست مقالات


مهندسی و مدیریت انرژی، 1398، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بهبود برآورد و عملکرد در پخش بار بهینه با استفاده از شبکه عصبی بیزین 1398/7/11 - Get XML Data ۶۳ بار
۲ برنامه ریزی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی با هدف بیشینه سازی سود خودروها و اپراتور ایستگاه در شرایط عدم قطعیت 1398/7/11 - Get XML Data ۷۷ بار
۳ جایابی احتمالاتی پارکینگ خودروهای برقی در شبکه توزیع با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت 1398/7/11 - Get XML Data ۸۲ بار
۴ ارائه روش جدیدی جهت تعیین ظرفیت بهینه ذخیره سازهای ترکیبی در ریزشبکه مستقل 1398/7/11 - Get XML Data ۸۰ بار
۵ مقایسه روش های تخمین نقطه ای و شبیه سازی مونت کارلو در حل پخش توان بهینه احتمالاتی با لحاظ عدم قطعیت های منابع تجدید پذیر 1398/7/11 - Get XML Data ۷۶ بار
۶ ساختار کنترلی جدید برای مدیریت انرژی در خودروی برقی هیبرید پلاگین مبتنی بر نقشه‌های شناختی فازی 1398/7/11 - Get XML Data ۸۱ بار
۷ طراحی بهینه سیستم ذخیره ساز متحرک با حجم محدود برای سیستم حمل و نقل ریلی الکتریکی شهری 1398/7/11 - Get XML Data ۸۹ بار
۸ بهینه سازی عملکرد حرارتی جداره های خارجی یک ساختمان مسکونی میان مرتبه در اقلیم سرد و خشک با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز انرژی (نمونه موردی: شهر مشهد) 1398/7/11 - Get XML Data ۷۸ بار
۹ ارتقاء کارآیی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی- برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه 1398/7/11 - Get XML Data ۸۷ بار
۱۰ بهبود تسهیم توان راکتیو با استفاده از اصلاح مشخصه‌های افتی در ریزشبکه‌های خودگردان 1398/7/11 - Get XML Data ۷۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه